FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बाली बस्तु तथा बाख्रा पकेट संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान

बाली बस्तु तथा बाख्रा पकेट संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना

प्रेस विज्ञप्ती

एक हप्तामा जुगल हिमाल -२०७७

सुचना ।

सूचना

हार्दिक निमन्त्रणा ! हार्दिक निमन्त्रणा !! हार्दिक निमन्त्रणा !!!

यस गा.पा अन्तर्गतका सम्पुर्ण बिद्यालयका प्र.अ., शिक्षकहरु , बि. व्य. स . का अध्यक्ष लगायत सदस्यज्युहरू, अभिभावक, कर्मचारी तथा शिक्षा प्रेमी जनसमुदायहरुमा हार्दिक निमन्त्रणा । 

सुचना सुचना सुचना

अत्यन्त जरूरी सुचना

कार्यलय खुल्ने समन्धमा

मिति २०७५।०३।०९ शनिबार याेजना सम्बन्धि भुक्तानी कार्य को लागि मात्र यस जुगल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खुल्ला रहने बेहोरा जानकारी गराउदछु |