FAQs Complain Problems

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ७  याङलाकोट

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. रवि तामाङ वडा अध्यक्ष ९८५१०८८२३९
२. विक्रम तामाङ सदस्य ९८५१२०७०४८
३. कार्पाे तामाङ ,, ९८६५४५७१२७
४. अस्मिता तामाङ ,, ९७४२८२८७४६
५. माया  वि.क ,, ९८६९०३१२६६
Ward Contact Number: 
९८५१०८८२३९