FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानिय पाठ्यक्रम जुगल गाउँपालिका - २०७६ ७५/७६ 01/08/2020 - 11:22 PDF icon Local Level Curriculam.pdf
व्यवसाय दर्ता नविकरण एेन, २०७५ ७५/७६ 12/11/2019 - 13:45 PDF icon व्यवसाय दर्ता नविकरण एेन, २०७५.pdf
जुगल गाउँपालिकाको सार्बजनिक परिक्षण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/11/2019 - 13:42 PDF icon जुगल गाउँपालिकाको सार्बजनिक परिक्षण कार्यविधि २०७५.pdf
जुगल गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/11/2019 - 13:39 PDF icon जुगल गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
जुगल गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन एेन, २०७५ ७५/७६ 12/11/2019 - 13:36 PDF icon जुगल गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन एेन, २०७५.pdf
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/11/2019 - 13:32 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि.pdf
जुगल गाउँपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/11/2019 - 13:26 PDF icon जुगल गाउँपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
जुगल गाउँपालिकाको स्थानीय तहको उपाभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापना सम्बन्धि कार्यविधि २०७५. ७५/७६ 12/10/2019 - 13:41 PDF icon स्थानीय तहको उपाभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापना सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
जुगल गाउँपालिकाको स्थानिय सेवा एेन २०७५.pdf ७५/७६ 12/10/2019 - 13:35 PDF icon जुगल गाउँपालिकाको स्थानिया सेवा एेन २०७५.pdf
जुगल गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन २०७५ ७५/७६ 12/10/2019 - 13:27 PDF icon जुगल गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन २०७५.pdf

Pages