FAQs Complain Problems

७९-८०

अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) सम्बन्धी उजूरी बारे सर्वसाधारणमा सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation

A.N.M को प्रारम्भिक सूची र परिक्षाकाे मिति समय र स्थान ताेकिएकाे सम्बन्धमा

प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक पदस्थापन सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

form

दस्तावेज: 

अपाङ्गता सम्बन्धी समुदायमा अाधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमकाे प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सूचना

दस्तावेज: