FAQs Complain Problems

७९-८०

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सुचना

दस्तावेज: 

Invitation for bids

करारमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

कृषि स्नातक सेवा करार सम्बन्धी सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा!

2079/80 बजेट कार्यक्रम

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

लेखा परिक्षक नियुक्ती गरिएको सम्बन्धमा

Invitation for bids

जुगल गाउँपालिका प्रथम आवधिक योजना(79/80-84/85) अन्तिम प्रतिवेदन

दस्तावेज: