FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।

प्रेस विज्ञप्ती

एक हप्तामा जुगल हिमाल -२०७७

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष २०७७।७८ काे निति तथा कार्यक्रम ( निति, याेजना तथा कार्यक्रम र बजेट सहितकाे वार्षिक गाउँ विकास याेजना)

 निति, याेजना तथा कार्यक्रम र बजेट सहितकाे वार्षिक गाउँ विकास याेजना

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बाटो सरसफाइ तथा मर्मत सम्भारको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम

बाटो सरसफाइ तथा मर्मत सम्भारको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

Lab assistant पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना । सफल उमेदवारहरुलाई सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन समेत सूचित गरिन्छ ।

अ.हे. व पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना । सफल उमेदवारहरुलाई सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन समेत सूचित गरिन्छ ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना ।