FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बाटो सरसफाइ तथा मर्मत सम्भारको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/०५

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

जुगल गाउँपालिकाको लागि क्यान्टिन संचालन गर्न खुल्ला दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

अर्थिक बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।