FAQs Complain Problems

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ५   बराम्ची

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. रविन्द्र  घिमिरे वडा अध्यक्ष ९८६९३५३०५४
२. भुपेन्द्र बहादुर थापा सदस्य ९८४३५६५६९४
३. हिरा बहादुर देाङ ,, ९८४१४५०६७८
४. सुनमाया तामाङ ,, ९८६२७२९५०९
५. अनिता नेपाली ,, ९८६९७५७१६०

                          

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८६९३५३०५४