FAQs Complain Problems

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. २   गाेल्चे

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. चन्द्रकाजी लामा वडा अध्यक्ष ९८५११५७५३९
२. पंञ्लाल गाेले सदस्य ९८४०५३४६२१
३. ताेक बहादुर लामा ,, ९७४९४०८३००
४. सुनमाया सुनार ,, ९८४३००८१०२
५. विष्णुमाइ दाेङ ,, ९८४११७५६९१

                          

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८५११५७५३९