FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यलय खुल्ने समन्धमा

मिति २०७५।०३।०९ शनिबार याेजना सम्बन्धि भुक्तानी कार्य को लागि मात्र यस जुगल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खुल्ला रहने बेहोरा जानकारी गराउदछु |

                                                                                                                              

आर्थिक वर्ष: