FAQs Complain Problems

समाचार

७४/७५

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

जुगल गाउँपलिका मुख्य उपलब्धी

जुगल गाउँपालिकाको गुनासोमा निस्कियको नाम विवरण

दस्तावेज: 

Preparation of Hydropower Master Plan/Preliminary Feasibility Study of Jugal Rural Municipality, Sindhupalchowk

दस्तावेज: 

कार्यलय खुल्ने समन्धमा

मिति २०७५।०३।०९ शनिबार याेजना सम्बन्धि भुक्तानी कार्य को लागि मात्र यस जुगल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खुल्ला रहने बेहोरा जानकारी गराउदछु |