FAQs Complain Problems

समाचार

जुगल गाउँपालिकामा प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भवती जाच गरे बापत घीउ र अन्डा उपहार दिने कार्य को थालनी यस गाउँपालिका अन्तरगत गोल्चे स्वास्थ्यचौकी बाट थालनी गरियो ।

आर्थिक वर्ष: