FAQs Complain Problems

समाचार

लागत अनुमान

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ हप्ता
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राबिधिक
सेवा दिने कार्यालय: 
जुगल गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. सम्बन्धित व्यतिको निबेदन
  2. उपभोक्ता समितिको भेला वसी समिति गठनको निर्णयको माईन्यूट फोटोकपि
  3. स्वीकृत योजनाको फोटोकपी