FAQs Complain Problems

समाचार

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ७  हगाम

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. दिल कुमार लामा वडा अध्यक्ष ९७४१३६३९४७
२. सितामाइ श्रेषठ सदस्य ९७४१२७६७७६
३.   ,, ९८०३१५८३००
४. सञ्च बहादुर तामाङ ,, ९८५१०१५८१३
५. फुर्पा लामा ,,