FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!

करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रारम्भिक सूची प्रकाशन तथा परीक्षा सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना !

अध्यक्ष शैक्षिक छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना!

कृषि स्‍नातक सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना !

जुगल गाउँपालिकाभित्रका इच्छुक कृषकहरुलाई मिनिटिलर माग सम्बन्धी सूचना!

सेवा करार नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्तावपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

अपाङ्गता सम्बन्धी समुदायमा आधारित पुन:स्थापना कार्यक्रमको प्रस्तावपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !