FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

सवारी चालक तालिम संचालन सम्बन्धि सूचना । short list मा नाम निस्किन सफल आबेदकहरुले मिति २०७७/०९/२७ गते जुगल गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

शाेक विज्ञप्ति !

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

विषयविज्ञ सूचीमा सुचिकृत हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

परिक्षा सञ्चालान सम्बन्धि सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।