FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

डिभिजन बन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

साना सिंचाइ मर्मत सम्भार तथा निर्माण कार्यक्रमका लगि प्रस्तावना आह्वानको सुचना ।

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

अमिन पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

सव-ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

अ. हे. व. पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

कृषी बिकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव अहावनको सुचना ।

घुम्ती डकर्मी सेवा करार लिनेे सम्बन्धमा ।

परिक्षा सम्बन्धि सुचना । ( A.H.W, Sub-Engineer, Amin, ass. Computer Operator, Light vehicle driver)

मेला महोत्सव संचालक कार्यक्रमको लगि प्रस्ताव/योजना पेश गर्ने बारेको सर्बजनिक सूचना ।